fbpx

Politica de confidentialitate

Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este extrem de importantă pentru SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL cu sediul în Strada Soldat Florea Popa Nr.10 Camera 1, Sector 3, Bucuresti; identificată prin CUI: 37168586; tel: 0727 232513; email: contact@privatstudio.ro

Această procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru, in sectiunea Termeni si Conditii.

Obiectivul procedurii

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când intrați în contact cu SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL (în cadrul unei discutii telefonice, a unui interviu în persoană, prin mijloace de comunicare scrise sau în online).

Acest document și procedura inclusă au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/„GDPR”).

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL: ca angajat existent sau potențial, ca și consultant, ca parte a unui contract comercial, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant, etc., în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie).

În contextul în care participați sau confirmați participarea la un interviú sau training oferit de SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL și în funcție de specificul fiecărei acțiuni, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „date personale”):

 • numele și prenumele;
 • adresa de corespondență;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • imaginea dumneavoastră din fotografiile furnizate in CV si procesul de aplicare.

 

 

Când este posibil să colectăm date cu caracter personal?

Este posibil să colectăm date cu caracter personal atunci când:

 • inițiați și/sau finalizați o comunicare cu SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL (online, prin transfer bancar, prin SMS, prin mandat poștal, prin alte modalități legale);
 • vă înregistrați ca participant și/sau participați la una interviu de angajare organizat de SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL
 • vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu programele si conditiile de munca oferite de SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL;
 • luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice.

 

De ce este necesară prelucrarea acestor categorii de date?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime:

 • pentru a furniza informații cu privire la procesul de angajare si programarea interviurilor in persoana.
 • pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare;
 • in scop de marketing.

Prelucrarea datelor personale se întemeiaza întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL (de angajare), pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțămantul dumneavoastră, dacă vi l-ați manifestat în acest sens.

Mai exact, SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru a vă contacta, confirma și înregistra participarea dumneavoastră la interviuri de angajare organizate de agentie.

Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea confirmării accesului dumneavoastră la interviu.

 • pentru a desfășura actiuni de comunicare/promovare a SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL:

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL de a vă informa cu privire la noutatile si ofertele specifice acestui domeniu de activitate. Puteți să retrageți acest consimțământ oricând.

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele cu caracter personal?

Ca regulă generală, SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile de SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL. La cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL  va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a efectua prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Cu cine împărtășim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC PRIVAT STUDIO AGENCY în desfășurarea obiectivelor sale de comunicare recrutare personal și/sau ale interviurilor la care participați sau confirmați participarea, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 

Către cine putem transfera datele cu caracter personal?

În contextul prelucrărilor de date nu transferăm datele dumneavoastra cu caracter personal în afara Romaniei. În situații cu caracter unic, excepțional, nerepetitiv, este posibil să transferăm date cu caracter personal doar în state aparținând Spațiului Economic European (SEE) sau statelor cărora li s-a recunoscut un nivel adecvat printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene. Este, de asemenea, posibil să transferăm datele cu caracter personal și în  alte state decât cele de mai sus, dacă transferul se realizează în baza unor garanții adecvate, conform prevederilor GDPR.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: puteți obține oricând de la SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi:
 2. Scopul;
 3. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 4. destinatarii datelor;
 5. existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
 6. Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
 7. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
 8. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 9. v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra în baza altor temeiuri legale;
 10. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 11. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 12. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;
 13. Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SC PRIVAT STUDIO AGENCY SRL, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
 14. Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră când contestați corectitudinea datelor cât timp se verifică exactitatea datelor în cauză, precum și în alte situații prevăzute de Art. 18 din GDPR;
 15. Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat.  Daca ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 16. Drepturile aferente deciziilor automate: veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastră. În special, veți avea dreptul:
 17. să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată;
 18. să solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;
 19. să contestați decizia automatizată.
 20. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate în prezenta procedură, pentru orice fel de întrebări sau lămuriri suplimentare despre aceasta sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

PRIVAT STUDIO AGENCY SRL

Strada Soldat Florea Popa Nr.10

Camera 1, Sector 3

Bucuresti, Romania

Email: contact@privattstudio.ro

Telefon: 0727 232513